3R là gì? (Mô hình: Reduce -Reuse – Recycle)

Để loại bỏ phế thải, điều quan trọng nhất là phải tìm ra giải pháp để giảm lượng sử dụng, phát triển các các hình thức thực hiện giảm phế thải trong cuộc sống và hoạt động sản xuất. Trong hoạt động Total Productive Maintenance (TPM) người ta áp dụng một chiến lược theo mô hình 3R, vậy mô hình 3R là gì và định nghĩa ra sao?

3R là gì Reduce- Reuse- Recycle
Mô hình 3R Reduce- Reuse- Recycle

A. Định nghĩa mô hình 3R là gì?

1. Reduce là gì?

Reduce là gì
Reduce

Hoạt động Reduce nghĩa là giảm lượng phế thải thông qua hình thức sản xuất sử dụng tài nguyên càng ít càng tốt, sản xuất sản phẩm với tuổi thọ kéo dài hơn.

2. Re-use là gì?

Re-use là gì
Re-use

Hoạt động Re-use nghĩa là giảm lượng phế thải thông qua hình thức sử dụng lại các sản phẩm, các thiết bị vẫn còn tuổi thọ hay sử dụng được.

3. Re-cycle là gì?

Re-cycle là gì
Re-cycle

Hoạt động Re-cycle nghĩa là giảm lượng phế thải thông qua việc thu gom và tái chế lại các thiết bị có vật liệu có thể tái chế được.

5W1H  là gì

B. Tại sao phải thực hiện mô hình 3R

  • Ngăn ngừa các vấn đề suy thoái về môi trường: Nước, nhiệt độ, hệ sih thái…
  • Tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên nhân loại.
  • Tiết kiệm chi phí sử lý và thu gom rác thải, chất thải…
  • Giảm dienx tích đất để chôn lấp chất thải

C. Các bước thực hiện mô hình 3R

  • Nâng cao nhận thức tất cả mọi người.
  • Thực hiện chia sẻ thông tin, quảng bá thông tin, tuyên truyền.
  • Cách sách hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện.
  • Quan hệ hợp tác cùng thực hiện.
  • Áp dụng khoa học công nghệ trong việc tái chế, thu gom và sử lý chất thải đúng quy trình.

Dù áp dụng hệ thống nào đi chăng nữa, điều quan trọng cốt lỗi nằm ở con người, ở sự quyết tâm thực hiện theo các bước thực hiện của từng hệ thống đó.

XEM THÊM

Phương pháp 5W1H là gì?
3gen là gì?
Vòng tròn PDCA là gì?
Mô hình Pull system là gì? Hệ thống sản xuất “KÉO” là gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *