7 tool QC (QC tool)

7 tool QC (QC tool) là các công cụ sử dụng trong việc phân tích quản lý vấn đề và chúng minh hiệu quả trong việc cải tiến và duy trì chất lượng. Gồm 7 công cụ (QC tool) sau:

  • Biểu đồ (Graph): Biểu đồ là 1 dạng rất thông dụng dùng trong thống kê dữ liệu, biểu diễn dữ liệu bằng trực quan, dễ hiểu, dễ so sánh, dự đoán xu hướng tăng – giảm của dữ liệu. Có rất nhiều dạng biểu đồ: Hình cột, hình tròn, line…mỗi dạng biểu đồ có khả năng thể hiện riêng. Để tham khảo cách vẽ biểu đồ trên excel, bạn có thể tham khảo và tìm mua cách sử dụng thành thạo excel tại đây:

GIÁO TRÌNH DẠY EXCEL TỔNG QUAN

  • Pareto: Biểu đồ pareto được sử dụng trong các mục đích phân loại tầm quan trọng của vấn đề. Lý thuyết 20-80 thường được áp dụng với biểu đồ pareto, khi đó ta gọi là phân tích Pareto. Trong lý thuyết Zero của TPM, 20-80 ở đây ta có thể hiểu là 20% vấn đề sẽ gây 80% thất thoát. Vì vậy giai đoạn đầu ta sẽ khắc phục 20% vấn đề để khắc phục 80% thất thoát. Sau đó sẽ khắc phục toàn bộ vấn đề. Việc làm này giúp giảm thiểu tối đa các thất thoát trong việc sản xuất.
  • Quan hệ nguyên nhân – kết quả (Cause & Effect analysis): Là một công cụ quan trọng trong việc phân tích tìm nguyên nhân vấn đề. Điểm mấu chốt của công cụ này là giúp biết được nguyên nhân gây ra vấn đề. Nhưng nhược điểm lại không đưa ra được biện pháp thực hiện. Chúng ta mượn hình thức “xương cá”

 Nên có thể gọi là phân tích xương cá, nếu mượn hình thức cái cây thì gọi là phân tích hình cây.

  • Bảng kiểm tra (Check sheet): Bảng dùng để thống kê dữ liệu vận hành, kiểm tra đánh giá. Qua check sheet chúng ta có thể thống kê, phân loại các dạng dữ liệu.
  • Biểu đồ tần suất (Histogram): Là công cụ giúp người quản lý giám sát được quy trình sản xuất. Có nhiều dạng histogram, mỗi hình dạng histogram sẽ có ý nghĩa riêng… và cách đọc nó như thế nào, xin mời theo dõi vào phần khác
  • Biểu đồ phân tán (Scater diagram): Dùng trong các trường hợp muốn tìm mối quan hệ giữa 2 đại lượng, hoặc muốn tìm xu hướng của hiện tượng, đại lượng nào đó. Có 3 dạng như hình vẽ: Tỉ lệ thuận – tỉ lệ nghịch – không có mối quan hệ
  • Biểu đồ kiểm soát (Control chart): Là dạng biểu đồ kèm theo đường giới hạn chuẩn (limit line) gồm có giới hạn dưới (Under limit line) và giới hạn trên (Upon limit line)

Xem thêm: 3 Gen khi khắc phục vấn đề? 3-GEN.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *