Category: Phân tích nguyên nhân

Phân tích nguyên nhân trong TPM gồm rất nhiều các công cụ khác nhau từ dễ tới khó, từ đơn giản đến phức tạp. Tùy vào vấn đề, chúng ta sẽ áp dụng các phương pháp phân tích nguyên nhân khác nhau.