CE analysis- Fish bone analysis- Phân tích nguyên nhân & kết quả

Phan-tich-tim-nguyen-nhan
Phan-tich-tim-nguyen-nhan

CE analysis (Fish bone analysis) – Phân tích nguyên nhân- kết quả

CE analysis là một phương pháp tìm nguyên nhân dựa trên kinh nghiệm của người thực hiện. Nó thể hiện mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả, vì mượn hình thức xương cá nên có thể gọi là phân tích xương cá (Fish bone analysis). Khi thực hiện công cụ này, chúng ta nên sử dụng các câu hỏi (check point) để tìm ra đâu là nguyên nhân thực sự gây ra vấn đề.

Điểm kiểm tra (check point) để đảm bảo tìm ra nguyên nhân thực sự

Thông thường chúng ta áp dụng 3 câu hỏi sau cho một nguyên nhân mà chúng ta nghĩ nó thực sự là nguyên nhân. 3 câu hỏi phân tích tìm nguyên nhân đó là:

  • Khi nguyên nhân thay đổi, làm kết quả thay đổi phải hay không?
  • Ta có thể làm nguyên nhân đó thay đổi, phải hay không?
  • Khi kết quả có cả tốt cả xấu, nguyên nhân có thay đổi phải hay không?

*Nếu phải: Đánh O
*Nếu không phải: Đánh X

Chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra từng nguyên nhân, nếu xuất hiện dấu X chúng ta sẽ ngừng nguyên nhân đó lại. Những nguyên nhân xuất hiện 3 dấu O thì chúng ta phải tìm biện pháp khắc phục, cải tiến.

CE analysis- phan-tich-tim-nguyen-nhan
Phân tích Xương cá

Dựa vào hình trên, thì nguyên nhân 1.1 chính là nguyên nhân gốc rễ (root cause) của vấn đề, khi khắc phục cải tiến, chúng ta sẽ khắc phục nguyên nhân gốc rễ vấn đề.

XEM THÊM: Công cụ phân tích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *