DIFOT – Delivery in full on time là gì?

DIFOT là gì? vì sao giá trị Delivery in full on time rate (%) lại rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ?

Định nghĩa Delivery in full on time

Delivery in full on time nghĩa là hoạt động giao hàng đúng số lượng, chủng loại và đúng thời gian quy định.

DIFOT rate nghĩa là tỷ lệ số lần giao hàng, dịch vụ đúng, đầy đủ với thời gian quy định trên tổng số lần giao hàng.

DIFOT Delivery in full on time
Công thức tính tỷ lệ DIFOT

Tầm quan trọng của DIFOT trong kinh doanh, dịch vụ

Chỉ số DIFOT rate càng cao tức nghĩa tỉ lệ đơn hàng được giao thành công với sự hài lòng của khách hàng càng cao. Do đó chỉ số này đặc biệt quan trọng trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường.

Đảm bảo các chỉ số này luôn được duy trì ở mức cao và ổn định, thì nhóm OI- Office Improvement cần có kế hoạch thực hiện và phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan cùng thực hiện. Cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, đó là cơ hội để cải tiến hoạt động giao hàng, dịch vụ sao cho đáp ứng nhanh và tốt nhất nhu cầu người mua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *