Henkaten là gì? Tầm quan trọng việc phát hiện Henkaten?

  • Henkaten là gì?
  • Tầm quan trọng việc phát hiện Henkaten?

Henkaten là gì?

Là một từ trong tiếng Nhật có nghĩa là những yếu tố thay đổi trong quá trình làm việc: như thay đổi người thao tác, sự thay đổi các yếu tố vận hành, thông số kỹ thuật, các yếu tố bên ngoài…. Những sự thay đổi này dẫn tới sự thay đổi ở kết quả đầu ra của thiết bị, sản phẩm.

henkaten
Henkaten- Điểm thay đổi

Tầm quan trọng việc phát hiện Henkaten?

Trước tiên chúng ta nên tìm hiểu về ví dụ sau:

Mối liên hệ nguyên nhân – Kết quả

Giả xử hình bên trên thể hiện mối quan hệ giữa nguyên nhân (các yếu tố đầu vào) và kết quả (chất lượng sản phẩm). Xét các trường hợp nếu chỉ có ít nhất một yếu tố thay đổi sẽ làm thay đổi về mặt chất lượng. Ta có bảng sau:

Các trường hợp thay đổi

Ví dụ trên với 4 yếu tố để dẫn đến một kết quả. Ta thấy có rất nhiều kết quả khác nhau điều này có nghĩa là nếu đây là quy trình sản xuất thì ta sẽ có rất- rất nhiều sản phẩm với chất lượng khác nhau.

Một sản phẩm và có chất lượng sai lệch quá lớn thì khó mà tồn tại được. Vì vậy, quá trình sản xuất các yếu tố liên quan đến quy trình cần được giám sát chặt chẽ.

Nếu quy trình được giám sát chặt chẽ chúng ta sẽ phát hiện được Henkaten (điểm thay đổi quy trình). Khi phát hiện sớm các Henkaten này, chúng ta sẽ ngăn ngừa được vấn đề sai lệch của sản phẩm. Từ đó có thể đề ra các biện pháp khắc phục, cải tiến chính xác- hiệu quả.

Vậy làm sao để tìm được Henkaten và ngăn ngừa Henkaten?

Các biện pháp như Internet of things (IOT), cải tiến pokayoke… có thể coi là những biện pháp đã và đang được áp dụng khá hiệu quả tại các nhà máy sản suất hiện nay.

Internet of things (IOT)
Cải tiến Pokayoke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *