Histogram là gì, ý nghĩa và cách vẽ biểu đồ histogram

 • Histogram là gì?
 • Cách vẽ biểu đồ histogram?

1. Tổng quan về Histogram

Định nghĩa Histogram

Histogram là một dạng biểu đồ thể hiện tần suất dạng cột. Nó mô tả dữ liệu một cách đơn giản mà không làm mất bất cứ thông tin thống kê nào của dữ liệu.

Ý nghĩa biểu đồ Histogram

Histogram cho thấy hình thái phân bố của dữ liệu qua đó thiết lập mục tiêu và xu hướng khắc phục cho từng vấn đề. Biểu đồ trả lời các câu hỏi sau:

 • Kiểu phân bố dữ liệu?
 • Độ rộng dữ liệu như thế nào?
 • Dữ liệu có đối xứng hay không?
 • Có dữ liệu nào nằm ngoài hay không?

Đối tượng áp dụng của Histogram

Áp dụng cho các đối tượng có sẵn lượng dữ liệu lớn, nhưng lượng dữ liệu này tạo dữ liệu tổng hợp không thể quản lý.

Ví dụ một số kiểu phân bố của Histogram

A. Biểu đồ mất hai rìa

Biểu đồ mất 2 rìa

Biểu đồ bị mất hai rìa. Biểu đồ tần suất bình thường sẽ có hai rìa hai bên, nhưng nếu bị mất rìa thế này nghĩa là nhà cung cấp đã tiến hành phân loại & chọn lọc nguyên vật liệu trước lúc gửi đến cho bạn. Điều này có thể làm mức giá của nguyên vật liệu cao hơn và quan trọng hơn nó cho thấy quy trình của nhà cung cấp không đủ năng lực để đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật của quy trình bạn.

B. Biểu đồ mất một bên

Biểu đồ mất một bên

Trong trường hợp này, giá trị trung bình không ở trung tâm của giới hạn yêu cầu kỹ thuật. Trong trường hợp này nhà cung cấp cũng đã tiến hành phân loại và chọn lọc nguyên vật liệu trước khi gửi cho bạn, nhưng trong quy trình của nhà cung cấp, có nhiều sản phẩm nằm ngoài yêu cầu kỹ thuật hơn quy trình A.

C. Biểu đồ mất đỉnh

Biểu đồ mất đỉnh

Trong quy tình này, nhà cung cấp đã lấy những nguyên vật liệu tốt nhất để bán cho khách hàng khác. Điều này có nghĩa là nhà cung cấp đã sắp xếp phân loại. Từ đó chất lượng nguyên vật liệu không tốt. Nguyên liệu dạng này có thể gây sự không ổn định trong quá trình sản xuất.

D. Biểu đồ cao ở hai rìa

Biểu đồ cao ở 2 rìa

Quy trình này khá lạ với kết quả thể hiện ở hai rìa. Điều này chỉ ra rằng đã có việc sửa lại hàng lỗi ở phía nhà cung cấp. Các sản phẩm cao hơn hoặc thấp hơn tiêu chuẩn đã được sửa lại để đạt được yêu cầu kỹ thuật. Và biểu đồ cũng cho thấy nhà cung cấp đang cố biến sản phẩm lỗi thành sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

E. Biểu đồ hai đỉnh

Biểu đồ có 2 đỉnh

Biểu đồ có hai đỉnh dạng này cho thấy ít nhất có hai quy trình ở phía nhà cung cấp (hai máy, hai ca…). Điều này làm tăng thêm các biến động trong các nguyên vật liệu mà bạn nhận được.

2. Cách vẽ biểu đồ Histogram

Qúa trình vẽ biểu đồ Histogram thực hiện qua các bước như sau:

1: Tổng hợp số liệu

Với nguyên tắc lấy mẫu tự nhiên và không ít hơn 65 giá trị.

2: Tìm giá trị giới hạn (R)

(R) = Giá trị cao nhất (Max) – Giá trị thấp nhất (Min)

3: Tìm số cột (k) và chiều rộng (W)

Tìm số cột bằng cách lấy căn bậc 2 của số lượng các giá trị. Nếu ra số lẻ thì K sẽ bằng phần nguyên của kết quả.

4: Quy định giá trị trên và dưới của mỗi cột.

 • Giá trị giới hạn dưới cột 1= Giá trị thấp – Độ chính xác(*)/2
 • Giá trị giới hạn trên cột 1= Giá trị giới hạn dưới cột 1 + Độ rộng cột (W)
 • Giá trị giới hạn dưới cột 2= Giá trị giới hạn trên cột 1
 • Giá trị giới hạn trên cột 2= Giá trị giới hạn dưới cột 2 + Độ rộng cột (W)
 • ……

(*) Độ chính xác = Giá trị thay đổi thấp nhất của dữ liệu. Examble: 2; 3; 5; 5.5; … thì độ chính xác = 0.5.

5: Tính tần suất xảy ra của các cột (Ghi vào bảng dưới đây)

6: Vẽ biểu đồ tần suất của các giá trị.

3. Áp dụng vẽ Histogram

Sau đây, chúng ta sẽ thực hành vẽ Histogram với một bảng giá trị ví dụ nhé.

1. Thu thập số liệu thành bảng.

2. Tính giá trị giới hạn R = 6.4 – 5 = 1.4

3. Tính số lượng cột K = √65=8.06 Vậy chọn K = 8

4. Quy định giá trị trên và dưới của mỗi cột.

 • Giá trị giới hạn dưới cột 1= Giá trị thấp – Độ chính xác (*)/2 = 5 – 0.1 = 4.9
 • Giá trị giới hạn trên cột 1= Giá trị giới hạn dưới cột 1 + Độ rộng cột (W)= 4.9+0.2 = 5.1
 • Giá trị giới hạn dưới cột 2= Giá trị giới hạn trên cột 1 = 5.1
 • Giá trị giới hạn trên cột 2= Giá trị giới hạn dưới cột 2 + Độ rộng cột (W)= 5.1 + 0.2 = 5.3.
 • Tính toán tương tự cho các cột còn lại.

5. Tính tần suất xảy ra của các cột (Ghi vào bảng dưới đây)

bieu-do-tan-suat

6. Vẽ biểu đồ tần suất

histogram

Trên đây là các bước vẽ biểu đồ Histogram. Hy vọng sau bài viết này, các bạn sẽ vẽ được cũng như hiểu được ý nghĩa của các dạng biểu đồ Histogram nhé.

XEM THÊM

Cách vẽ Pareto và phân tích pareto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *