KMI-KPI-KAI là gì?

  • KMI là gì?
  • KPI là gì?
  • KAI là gì

Với mỗi doanh nghiệp, khi hoạt động đều cần có một mục tiêu phải đạt được nếu muốn tồn tại và phát triển (ví dụ như doanh thu, lợi nhuận, …). Để đạt được các mục tiêu này, các CEO, nhà quản lý thường phải vạch ra được các kế hoạch, chiến lược khác nhau gồm những chiến thuật lớn nhỏ để giúp đến gần hơn với các mục tiêu đó.

1. KMI- Key Management Indicator là gì?

KMI là gì

Key Management Indicator là tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp. KMI dùng định hướng sự phát triển của doanh nghiệp bao gồm tầm nhìn và sứ mệnh thực hiện của doanh nghiệp.

2. KPI- Key Performance Indicator là gì?

KPI là gì

Key Performance Indicator Ià là một chỉ số dùng để đo lường, đánh giá  hiệu quả thực hiện công việc của mỗi nhân viên, cá nhân và toàn doanh nghiệp. KPI chính là viết tắt của Key Performance Indicator – chỉ số đánh giá thực hiện công việc.

3. KAI- Key Activity Indicator là gì?

KAI là gì

Key Activity Indicator là thước đo chi số đo lường tiến độ thực hiện công việc. Các chỉ số này thể hiện khối lượng công việc cần thực hiện để đạt mục tiêu.

XEM THÊM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *