KYT là gì? Đào tạo nhận thức mối nguy hiểm bằng KYT

KYT là gì? Tại sao phải nhận thức về mối nguy hiểm


Tai nạn xảy ra rồi mới tìm cách khắc phục thì đã trễ,
Nếu tìm cách phòng ngừa không để xảy ra sẽ tốt hơn

Việc tập luyện để phòng ngừa tai nạn do sự sai sót của con người, để hỗ trợ cho sự an toàn là KYT. Ai cũng có thể mắc sai lầm, vì vậy cần áp dụng KYT.

KYT là gì?

KYT là từ viết tắt của KIKEN YOCHI TRAINING tạm dịch là: Đào tạo nhận thức mối nguy hiểm.

Việc tập luyện để nhận thức về mối nguy hiểm (KYT) là việc nâng cao khả năng cảm nhận về mối nguy hiểm và sự tập trung vào những điểm nguy hiểm đó. KYT là hoạt động được áp dụng trong hoạt động khắc phục và cải tiến an toàn của SHE trong Total Productive Maintenance (TPM).

KYT Thể hiện bằng cách
“Tay chỉ – miệng nhắc”

kyt là gì

Ý nghĩa của “Tay chỉ – miệng nhắc “

Dùng ngón tay chỉ vào chỗ nguy hiểm trong công việc đồng thời nói lớn và nhắc lại phương pháp làm việc đúng cách và an toàn. Điều này giúp chúng ta ghi nhớ sâu phương pháp thực hiện an toàn đối với công việc đó.

Cách bước thực hiện hoạt động KYT là gì?

Sau đây là các bước thực hiện KYT đúng cách và hiệu quả cần được áp dụng.
Xem thêm: Các thiết bị hỗ trợ công việc đào tạo trong trường học, công ty, doanh nghiệp

  1. Áp dụng phương pháp brainstorm suy nghĩ về các trường hợp tai nạn có thể xảy ra.
  2. Các thành viên trong nhóm nêu ra các biện pháp phòng tránh cho các trường hợp tai nạn đó.
  3. Họp nhóm và lựa chọn biện pháp phòng tránh tốt nhất.
  4. Gemba và cùng nhau “Tay chỉ miệng nhắc” về biện pháp sẽ thực hiện.
kyt-la-gi

XEM THÊM

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *