PDCA là gì? Áp dụng PDCA như thế nào?

PDCA là gì?

PDCA là gì? Nó được viết tắt bởi Plan- Do- Check- Action. Trong công việc cải tiến và duy trì cải tiến hệ thống trong TPM, chúng ta rất hay sử dụng nguyên tắc PDCA Cycle (Vòng tròn quản lý PDCA). Vậy PDCA trong TPM sử dụng như thế nào?

pdca là gì
Vòng tròn PDCA

Cách áp dụng PDCA là gì?

Plan: Gồm 2 yếu tố cần có là:

            * Thiết lập mục tiêu cần đạt được: Mục tiêu không giới hạn và mang tính thách thức.

            * Xây dựng cái phương pháp thực hiện để đạt được mục tiêu: Bao gồm các việc làm và hành động cụ thể.

Do: Cũng giống Plan, nó cũng có 2 yếu tố cần được lưu tâm đó là:

            * Liệt kê các công việc cần chuẩn bị để thực hiện theo phương pháp

            * Thực hiện

Check: Giai đoạn kiểm tra lại kết quả khi thực hiện biện pháp so mới mục tiêu ban đầu. Nếu đạt mục tiêu qua giai đoạn tiếp theo (Act), nếu không đạt ta xem xét lại giai đoạn Do

Action hay còn gọi là Act: Ở giai đoạn này chúng ta tiến hành lập tiêu chuẩn thực hiện duy trì, hoặc mở rộng sang các vị trí tương tự.

Trên đây là một số khái niệm cơ bản về phương pháp quản lý PDCA (Plan-Do- Check- Action) trong hoạt động TPM, các bạn có thể tìm đọc các cuốn sách khác như PDCA Chuyên Nghiệp của tác giả Masato Inada.

Xem thêm: TPM là gì? NGuồn gốc phát triển của TPM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *