Hình thức phát triển đào tạo trong TPM và cách đánh giá kỹ năng, năng lực?

Việc đào tạo và đánh giá trong đào tạo là hết sức quan trọng, chính vì thế để nâng cao chất lượng trong việc đào tạo, đánh giá cũng như nhân rộng việc đào tạo thì TPM triển khai theo mô hình đào tạo, đánh giá kỹ năng nhân viên theo hình thức sau:

Hình thức đào tạo kỹ năng trong TPM?

Chúng ta sẽ áp dụng hình thức mở rộng hoạt động đào tạo kỹ năng theo cấp số nhân. Cụ thể được mô tả tại hình sau:

hinh-thuc-dao-tao-tpm

Theo hình trên, người dạy F sẽ truyền đạt sang F1, tiếp túc các F1 sẽ truyền đạt cho các F2, tương tự như F3… Nếu thực hiện đào tạo theo dạng này thì hiệu quả đào tạo vô cùng to lớn.

Các giai đoạn chính của hoạt động đào tạo kỹ năng?

Việc đào tạo kỹ năng được phát triển theo các giai đoạn chính như sau:

 • Chuẩn bị người dạy.
 • Người dạy chuẩn bị các tài liệu, công cụ đào tạo.
 • Người dạy tiến hành đào tạo.
 • Đánh giá sau đào tạo.

Tuy nhiên trong mỗi trường hợp chúng ta nên tùy biến sao cho phù hợp với môi trường, tác phong, điều kiện … sao cho hoạt động đào tạo có hiệu quả nhất.

Hình thức đánh giá kỹ năng trong TPM?

Hiện tại, tồn tại có rất nhiều hình thức đánh giá trong việc đào tạo, đối với hoạt động đào tạo trong TPM thì được chia thành các mức độ của kỹ năng như sau:

 1. Level 0: Chưa có kiến thức về kỹ năng
 2. Level 1: Có kiến thức về kỹ năng nhưng chưa làm được
 3. Level 2: Có kiến thức và làm được với sự giám sát của người hướng dẫn
 4. Level 3: Có kiến thức và tự làm được
 5. Level 4: Có kiến thức, kỹ năng thực hiện và có khả năng đào tạo, hướng dẫn cho người khác.

Yêu cầu về kỹ năng nhân viên tham gia vào hoạt động sản xuất công ty phải đạt từ LV3 trở lên nghĩa là họ phải có kiến thức và tự làm được kỹ năng đó.

Ngoài việc đánh giá về kỹ năng còn có 1 số hình thức đánh giá về tinh thần cũng như động lực làm việc của nhân viên. Đó là:

 1. Level 1: Không có tinh thần làm việc, không làm các công việc thuộc trách nhiệm của mình.
 2. Level 2: Không tự động làm các công việc thuộc trách nhiệm của mình, chỉ làm khi có sếp nhắc nhở.
 3. Level 3: Tự động làm các công việc thuộc trách nhiệm của mình khi được giao và hoàn thành đúng thời hạn.
 4. Level 4: Tự ý thức được công việc cần làm, và làm các công việc đó một cách tốt nhất.

Trên đây là một số khái niệm về các hình thức đào tạo trọng TPM cũng như một số khái niệm về đánh giá về kỹ năng và tinh thần làm việc của nhân viên,

XEM THÊM

OJT- Off- JT là gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *