Phương pháp 5W1H trong TPM là gì? 5W1h áp dụng như thế nào?

Phương pháp 5W1H là gì?

5W1H được biết đến là một kỹ thuật tư duy quan trọng và cần thiết để đạt được mục tiêu đề ra. 5W1H là viết tắt của: Who-What-When-Where-Why and How.

Áp dụng 5W1H như thế nào?

1. Khi bạn gặp vấn đề và bạn muốn làm rõ hiện tượng vấn đề?

Lúc này, chúng ta áp dụng 5W1H như thế nào?

 • Who: Ai là người phát hiện vấn đề, người nào, hay ca nào, nhóm nào
 • When: Khi nào thì vấn đề xảy ra, hoặc xảy ra ở nhưng điều kiện sử dụng nào?
 • What: Cái nào, loại nào?
 • Where: Vấn đề xảy ra ở đâu?
 • Which: Tần suất xảy ra vấn đề, sự việc…
 • How: Vấn đề xảy ra như thế nào, hay tiến trình xảy ra như thế nào?
5W1H

2. Khi phân công công việc, chúng ta dùng phương pháp 5W1H như thế nào?

 • Who: Bạn giao công việc này cho nhân viên nào, hay nhóm nhân viên nào, phải cụ thể rõ ràng.
 • What: Tên công việc bạn giao cho nhân viên bạn là gì, ví dụ như: gặp khách hàng, đối tác ABC thuyết phục ông ta ký hợp đồng cung cấp…
 • When: Công việc này sẽ được thực hiện khi nào, hoặc khi nào phải hoàn thành
 • Where: ở đâu, ở vị trí nào, ở lĩnh vực nào
 • Why: tại sao phải làm công việc này, hay lý do mà người nhân viên đó thực hiện
 • How: Như thế nào, cách thức như thế nào
5W1H
5W1H

Còn rất nhiều ví dụ áp dụng và triển khai kỹ thuật tư duy 5W1H trong thực tiễn, mời các bạn xem thêm một số cuốn sách về áp dụng phương pháp này TẠI ĐÂY…..!

XEM THÊM 3R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *