Poka yoke là gì? Hệ thống ngăn ngừa sai lỗi trong thao tác ?

Ý nghĩa Poka yoke là gì?

Poka yoke là gì? Nó là thuật ngữ tiếng Nhật, có nghĩa là phòng ngừa sai lỗi hay chống sai lỗi. Nó được phát triển bởi nhà tư vấn quản lý Shigeo Shingo như một phần của hệ thống sản xuất Toyota. Hiện nay Poka yoke là một công cụ trong việc khắc phục các nguy cơ mất an toàn của hệ thống SHE trong TPM.

Shigeo Shingo phân biệt giữa khái niệm sai sót không thể tránh được của con người và khiếm khuyết trong quy trình sản xuất. Việc thiếu đào tạo, nhân viên mệt mỏi, hay quên, sự thiếu tính nhất quán của con người đều là nguyên nhân có thể dẫn đến sai lỗi.

Từ đó, khái niệm Poka yoke được sinh ra đề khắc phục vấn đề trên.

Error human

Mục đích khi áp dụng Poka yoke?

poka yoke là gì

Poka yoke

Một là, phòng ngừa những sai sót của nhân viên trong thao tác có thể dẫn đến lỗi quy trình, phế phẩm.

Hai là, Phòng ngừa những tai nạn có thể xảy ra nếu thao tác lỗi.

Cuối cùng, poka yoke giúp phát hiện kịp thời các vấn đề về lỗi sản phẩm. Qua đó, hệ thống sẽ dừng quy trình kịp thời để khác phục, giảm thiểu thất thoát

XEM THÊM

One comment

  1. Với mục đích chia sẻ… rất mong các ý kiến đóng góp của các bạn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *