SMED (Thay thế nhanh) là gì ?

SMEDThay thế nhanh là phương pháp được Shigeo Shingo cùng với Taiichi Ohno phát triển trong nhà máy sản xuất của Toyota nhằm rút ngắn thời gian các công việc thay thế. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ rõ hơn về cách thực hiện phương pháp này khi thực hiện TPM- Total Productive Maintenance.

1. SMED là gì?

Single Minute Exchange of Dies (SMED) là một trong những công cụ của phương pháp IE Techique. Ý nghĩa của phương pháp này là rút gọn thời gian thay thế xuống mức 1 con số. Trong sản xuất, thay đổi dụng cụ và các thiết bị chiếm một khoảng thời gian đáng kể. Trong khi đang thay đổi dụng cụ hoặc thiết bị, dây chuyền sản xuất phải ngừng hoạt động, dẫn đến mất thời gian và các chi phí liên quan. Ngoài ra, thời gian dừng để thay đổi dụng cụ hoặc thiết bị gây ảnh hưởng đến các dây chuyền sản xuất đằng sau nó (Quy trình nối tiếp nó).

SMED là phương pháp giúp giảm thời gian thay thế của một quá trình sản xuất hay máy móc, thiết bị từ sản phẩm này sang sản phẩm khác. Nói rõ hơn là khi sản phẩm A chạy xong, chúng ta sẽ phải dừng dây chuyền. Tiếp theo, các thiết bị không phù hợp sẽ được thay thế để thực hiện việc sản xuất sản phẩm B kế tiếp. Khi đó, thời gian dừng máy để thay đổi thế không tạo ra giá trị (Non Value Added). Khoảng thời gian này có thể được cải tiến thông qua SMED.

2. Cách bước thực hiện Single Minute Exchange of Dies – SMED

SMED- Single – Minute Exchange of Dies

Xem thêm: Các phương pháp phân tích nguyên nhân khi cải tiến

Để thực hiện SMED, trước hết cần xác định được các yếu tố trong quá trình chuyển đổi. Bao gồm:

  • Internal: các thao tác, thay đổi chỉ có thể thực hiện được khi dừng máy
  • External: các thao tác, thay đổi có thể thực hiện được cả khi không cần dừng máy
  • Công việc có giá trị: Value added
  • Công việc không có giá trị: None value added

3. Lợi ích của phương pháp SMED- Single Minute Exchange of Dies

Phương pháp SMED sẽ mang lại những hiệu quả không chỉ cho doanh nghiệp sản xuất, mà còn cho các nhân viên làm việc tại doanh nghiệp đó.

  • Giảm thời gian dừng máy
  • Tăng hiệu suất máy móc, thiết bị
  • Giảm chi phí nhân công
  • Giảm mệt mỏi cho nhân viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *