T-A Analysis- Target action analysis là gì?

Target-action-analysis
Target-action-analysis

1. T-A analysis là gì?

Target action là phương pháp đạt được mục tiêu qua việc xác định các biện pháp, hành động như thế nào để đạt được mục tiêu như mong muốn. Ưu điểm có phương pháp này là xác định được ngay biện pháp khắc phục, cải tiên nhưng không biết được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Phương pháp áp này khác với CE analysis nhưng có thể dùng chung hình thức xương cá để thể hiện.

Đê đảm bảo các biện pháp đề ra là tối ưu nhất: về chi phí, chức năng, an toàn… thì người ta áp dụng các câu hỏi (check point) để kiểm tra từng phương pháp và tìm ra phương pháp nào tối ưu nhất cho dụ án của mình.

2. Check point để đám bảo biện pháp thực hiện là tối ưu nhất

Khi đề ra rất nhiều phương án thực hiện, thì nhiệm của chúng ta bây giờ làm sao xác định được đâu là phương pháp hay nhất, hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề của mình. Khi này, chúng ta sẽ kiểm tra bằng một số câu hỏi như sau:

  • Biện pháp đề ra có cụ thể, rõ ràng hay không?
  • Có thể hoàn thành theo đúng mục tiêu và thời hạn hoạch định hay không?
  • Không ảnh hưởng đến bộ phận, quy trình tiếp theo phải hay không?
  • Biện pháp có thể thực hiện và duy trì liên tục trong thời gian dài phải hay không?

Phải: O
Không phải: X

Target-action-analysis
Target-action-analysis

Khi hỏi, chúng ta sẽ hỏi theo tuần tự các câu hỏi cho mỗi biện pháp. Nếu phát hiện X, dừng việc hỏi lại. Nếu biện pháp có đủ 4 chữ O, thì đó là biện pháp tốt, cần thực hiện ngay. Tuy nhiên, trong một số trường hơp đặc thù thì có thể có thêm một số tiêu chí khác ví dụ như: Chi phí thấp nhất không, mức độ an toàn….

XEM THÊM: Công cụ phân tích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *