Brainstorm là gì? Áp dụng Brainstorm như thế nào?

  • Brainstorm là gì?
  • Các nguyên tắc khi áp dụng?
  • Các bước thực hiện Brainstorm là gì?

Brainstorm là gì?

Brainstorming -la-gi

Brainstorm là gì? Nó là một công cụ được sử dụng để tìm kiếm các ý kiến, ý tưởng của một nhóm người có liên quan về vấn đề, chủ đề nào đó. Nó bao gồm việc thu thập ý tưởng, phân tích và lựa chọn các ý tưởng có khả năng thực hiện để giải quyết các vấn đề đang được quan tâm. Hoạt động Brainstorming sẽ thực hiện kết hợp với các công cụ phân tích tìm nguyên nhân như 3gen, C-E analysis, why-why analysis… giúp phát hiện được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Một số nguyên tắc khi thực hiện Brainstorm?

Nguyên tắc thực hiện

1. Không chỉ trích

Nguyên tắc đầu tiên là không có ai đúng và ai sai và sự chỉ trích phê bình sẽ không được chấp nhận.

2. Tự do trình bày ý kiến

Mọi người được tự do đưa ra ý kiến của mình không phân biệt nhóm trưởng hay thành viên, lãnh đạo hay nhân viên đều được đưa ra ý kiến của mình trên cơ sở bình đẳng.

3. Số lượng hơn chất lượng

Lúc này, chúng ta chưa cần quan tâm đến chất lượng của các ý tưởng. Đầu tiên hãy thu thập được nhiều ý tưởng nhất càng tốt.

4. Suy nghĩa dựa trên các ý tưởng sẵn có

Việc phát triển ý tưởng dựa trên các ý tưởng sẵn có rất quan trọng. Từ các ý tưởng sẵn có, chỉ cần phát triển thêm để giải quyết điểm yếu của nó.

Cách thực hiện hoạt động Brainstorm là gì?

Barnstorm được sử dụng trong hoạt động họp nhóm. Mỗi lần thực hiện nên có các thành viên đến từ nhiều bộ phận khác nhau. Khi đó các thành viên sẽ có kiến thức chuyên nghành khác nhau. Từ đó, mỗi thành viên sẽ có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau và sẽ đưa ra được các ý tưởng giải quyết khác nhau.

  • Tổ chức họp nhóm
  • Nhóm trưởng nêu rõ vấn đề: Bối cảnh hiện trạng vấn đề
  • Lần lượt các thành viên đưa ra ý kiến- ý tưởng giải quyết của mình
  • Tổng hợp các ý kiến và tiến hành lựa chọn ý kiến- ý tưởng tốt nhất để thực hiện.

XEM THÊM

Pull system là gì? Áp dụng Pull system như thế nào?
FMEA là gì? Failure mode Effect analysis?
3 gen là gì? hay 3 gem là gì?

One comment

  1. Với mục đích chia sẻ… rất mong các ý kiến đóng góp của các bạn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *