Flowchart là gì? Quy định ký hiệu và cách vẽ biểu đồ flowchart?

Flowchart là gì?

Flowchart là gì? còn gọi là “lưu đồ” là một đồ thị biểu diễn một chuỗi các bước cần thiết để thực hiện một hành động, quy trình. Chúng thường sử dụng các ký hiệu đã được chuẩn hoá phù hợp với ý nghĩa của nó.

Các ký hiệu được sử dụng?

ky-hieu-flowchart

Lợi ích của flowchart?

Lưu đồ rất hữu ích khi muốn truyền đạt, hướng dẫn các bước thực hiện công việc cho tất cả mọi người và hỗ trợ hiệu quả khi giải thích những điểm cần cải tiến

Một số ví dụ

Ví dụ 1
Ví dụ 2

Trên đây là một số khái niệm cơ bản về flowchart hy vọng sau bài này. Mọi người sẽ có một số khải niệm cơ bản để xây dựng 1 quy trình một cách tốt nhất.

XEM THÊM

Phân tích tìm nguyên nhân
Phân tích thất thoát

2 comments

  1. Với mục đích chia sẻ… rất mong các ý kiến đóng góp của các bạn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *